Subject: Sommaren på Mundekulla !

View this message online
LikeTwitterForward
"Våra relationer och kommande generationer"
En son och en fader..
Många av er som följer Mundekulla känner nog till att min far Berndt Elmberg inte har så länge kvar i livet och jag vill bara kort berätta om hans betydelse i mitt liv och för Mundekulla. 

Jag flyttade till hans barndomsbygd i Mundekulla efter min avslutade universitets-utbildning 1997. Jag sålde allt jag ägde och flyttade in i den lilla sommarstugan och kom att leva eremitliv under 3 år. Då kom han och hälsade på ibland och en ny vänskap växte fram och samtal om hur vi tillsammans kunde skapa något konstruktivt. En grund som vi tillsammans med Anne Solveig byggt upp verksamheten utifrån som i sin tur vuxit organiskt för varje år.
Jag känner en stor tacksamhet till min far och känner mig väldigt lyckligt lottad över att ha fått samskapa med honom de senaste 20 åren. Med tanke på att han snart "lämnar in" har jag låtit årets Mundekullafestival den 7-11 aug som han älskade att vara en del av uppmärksamma hans gärning men det blir även ett hedrande våra äldre i allmänhet då en representant från nord, syd, väster och öster kommer att göra sin röst hörd för sina äldre och anfäder. Vi lever i en tid när vi behöver stå stadigt i våra rötter för att möta framtiden. Årets tema lyder därmed "Våra relationer och kommande generationer".
Jag har valt att göra små intervjuer med livsnära samtal kring livet och dess förgänglighet varje gång jag träffar Berndt som visat sig uppskattas av många. Om du vill ta del av våra samtal i livets slutskede kan du se dem här och även bli medlem i gruppen "En son och en fader"  Läs mer 

I övrigt har vi en rad spännande aktiviteter i sommar!

Välkommen / hälsar Peter Elmberg och Mundekullateamet

Shine Sister festivalen 11-14 juli  (eller 12-14 juli)
Årets tema på kvinnofestivalen är "Be the Queen" och handlar om att få inspiration styra ditt liv i den riktning du vill. Den som vill kan anlända en dag innan på ett helt dygn med fokus på kvinnocirklar, det perfekta sättet att landa och lära känna andra kvinnor samt lära mer om hur du kan bjuda in till en egen kvinnocirkel. Denna festival är genuin i sitt slag och har arrangerats på Mundekulla sedan drygt 10 år. Vi skapar en trygg anda med fokus på att du ska känna dig välkommen och del av gemenskapen.
Cirkel läger (Circle Way camp)  (16:e året) 
Meningsfull sommarvecka för alla åkdrar
På lägret skapar vi en gemenskap där alla är med och får utrymme och vi månar om varandra. Tryggheten vi bygger möjliggör stark personlig utveckling. Kom själv eller med en vän eller partner, med dina barn eller hela släkten. Lägrets kärna är lyssnande. Vi delar livshistorier och upplevelser. Vi lär oss om känslornas betydelse och uttryck. Vi hittar tillbaka till kärleken till oss själva, varandra och naturen.

Mundekulla körfestival 18-21 juli (eller 16-21 juli) 
Välkommen på en inspirerande festival med sången i fokus och för alla åldrar, oavsett bakgrund och förkunskaper. Sång ger glädje, lyfter oss och för oss närmare varandra... Längtar du efter att sjunga så kom, oavsett om du är van körsångare eller om du har en längtan att sjunga men kanske inte alls känner dej så säker... Detta är en helg med fokus på att sjunga för vår egen skull och för att det ger glädje. Troligen kommer du ta med dig sången och musiken hem och den kommer fortsätta att berika ditt liv ännu mer.

Mundekullafestivalen, 7-11 augusti (21 året) 
Årets tema: "Våra relationer och kommande generationer..
FANTASTISKT PROGRAM PÅ ÅRETS MUNDEKULLAFESTIVAL
Välkommen till en helg av dans, musik, möten, kreativitet, dans, yoga, mindfulness, akrobatik, meditation, föreläsningar, Mundekulladanser, relationsworkshops, barnaktiviteter, föreläsningar samt inte minst härliga konserter om kvällarna med artister från när och fjärran. Som deltagare blir du automatiskt en aktiv medskapare snarare än en passiv åhörare vare sig du kommer ensam eller med vänner/familj. 

Förfestivals turne genom Sverige 2,3,4 aug!
Förfestival i Malmö, Göteborg och Stockholm med Peter Elmberg, 
Diane Patterson och James Twyman den 2,3,4 aug. Läs mer

Varma hälsningar
Mundekulla Retreat Center
Mundekulla 101, 36195, Långasjö, Sweden
You may unsubscribe or change your contact details at any time.