Subject: Ziņu lapa MŪSU JAUNAIS STĀSTS Nr.24 / 2022. gada decembris

Ja vēstule nav redzama korekti, lūdzu apskatiet e-pastu pārlūkprogrammā
MŪSU JAUNAIS STĀSTS
Ziņu lapa 
2022. gada 22. decembris
Nr. 24
BAUDIET DAUDZVEIDĪGU TŪRISMA PIEDĀVĀJUMU UN IZMANTOJIET BONUSUS!
Mūsu projekts “Uzticība kultūrai un tūrismam” izstrādātas reģionālās lojalitātes programmas ietvaros aicina doties aizraujošā ceļojumā, apmeklējot 
Daugavpils tūrisma objektus un populārākos objektus Lietuvas Panevēžā, Kupišķos, Biržos, Rokišķos. Lai sāktu izmantot bonusus, 
ceļotājam būs jālieto Go4Bonus aplikācijakurā atspoguļojas visi īpašie piedāvājumi, piem., bezmaksas ekskursija Daugavpils cietoksnī ar gidu!
PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA
Nesen tika pieņemta jaunā regula, kurā aplūkoti daudzi ar programmas pārtraukšanu saistīti aspekti. Turklāt 2022. gada 23.-24. novembrī Briselē notika EKI pārrobežu sadarbības konsultāciju un koordinācijas grupas sanāksme, kuras laikā mūsu ATS pārstāvji ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem pārrunāja programmas pašreizējo situāciju.
2022. gada 20. decembrī tiešsaistē notika Apvienotās uzraudzības komitejas sanāksme, kuras laikā tika apspriests programmas statuss un apstiprināti programmas īstenošanas plāni 2023. gadam. Neraugoties uz visām grūtībām, kopiena joprojām ir neatlaidīga un nekad nav pārtraukusi sniegt pozitīvus rezultātus pierobežas reģionu iedzīvotāju labā. 
Latvijas un Lietuvas atbalsta saņēmēji turpina īstenot projektus Eiropas pusē vai pabeidz projekta slēgšanas procedūras. Saskaņā ar noteiktajiem termiņiem visiem projektiem ir jāpabeidz aktivitātes vēlākais līdz 2023. gada 31. decembrim.
LATVIJAS UN LIETUVAS PARTNERIEM PIEEJAMIE PROJEKTU KONKURSI
Pateicoties spēcīgām partnerībām Eiropas pusē, mūsu projekti turpina īstenot iesākto. Tomēr jau ir pēdējais laiks meklēt turpmākās finansējuma iespējas, kas pieejamas Latvijas un Lietuvas atbalsta saņēmējiem Eiropas Savienības (ES) INTERREG programmās, kas atbalsta pārrobežu sadarbību. Tās mērķis ir pārvarēt kopīgas problēmas un rast piemērotus risinājumus tādās jomās kā veselība, vide, pētniecība, izglītība, transports, ilgtspējīga enerģija u.c. Esam apkopojuši informāciju par tuvākajiem projektu konkursiem dažādās ES finansētās programmās. Lai sadarbība turpinās!
Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021-2027 otrā projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 26. janvāris

Interreg Igaunijas-Latvijas programmā 2021-2027 pirmā projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 15. februāris

Interreg Latvijas-Lietuvas programmā 2021-2027 pirmā projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 29. marts

tiks izsludināts 2023. gada janvārī

Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2021-2027 otrais projektu konkurss tiks izsludināts 2023. gada februārī

Interreg Europe programmā 2021-2027 otrais projektu konkurss 
tiks izsludināts 2023. gada martā
Programma tiek īstenota Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 
un to finansē Eiropas Savienība.
Šī ziņu lapa ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par ziņu lapas saturu pilnībā ir atbildīgs Apvienotais tehniskais sekretariāts un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.
Konstitucijos av. 7, LT-09308, Vilnius, Lithuania
You may unsubscribe or change your contact details at any time.