Subject: Ziņu lapa MŪSU JAUNAIS STĀSTS Nr.22 / 2022. gada aprīlis

Ja vēstule nav redzama korekti, lūdzu apskatiet e-pastu pārlūkprogrammā
MŪSU JAUNAIS STĀSTS
Ziņu lapa 
2022. gada 14. aprīlis
Nr. 22
NOVĒLAM MIERĪGAS UN GAIŠAS LIELDIENAS!
Lieldienu lielā dāvana ir cerība“  (Bazils Hjūms)

Novēlam Jums cerību, mieru un ticību labākai rītdienai!
ATJAUNINĀTĀS KOMUNIKĀCIJAS VADLĪNIJAS
Apvienotais tehniskais sekretariāts atjaunoja un pašreizējai situācijai 
pielāgoja programmas Komunikācijas vadlīnijas. Izmantojiet vadlīnijas plānotajiem un, kur iespējams, jau īstenotajiem publicitātes pasākumiem. Svarīgākās izmaiņas ir saistītas ar programmas logotipa izmantošanu un atsaucēm uz programmu un projektiem.

JAUNIE PARAUGI PUBLICITĀTEI
Mēs sagatavojām atjauninātus komunikācijas produktu (plakātu, plāksnīšu, pasākumu dalībnieku reģistrācijas lapu u.c.) paraugus. Šo un citu noderīgu informāciju Jūs atradīsiet programmas mājaslapas sadaļā 
„ATBALSTA SAŅĒMĒJIEM“.
TURPMĀKA PROJEKTU ĪSTENOŠANA
Ņemot vērā pastāvošo politisko situāciju Baltkrievijā un Krievijas militāro agresiju, Eiropas Komisija ir apturējusi programmas finansēšanas vienošanos.
Tāpat programmas vadošā iestāde Latvijas un Lietuvas atbalsta saņēmējiem  sagatavoja rekomendācijas par turpmāku projektu ieviešanu.
Apvienotais tehniskais sekretariāts šo informāciju ir nosūtījis katram projektam. Ieteikumu īsā versija ir pieejama programmas mājaslapā. Ja neesat saņēmuši šādu informāciju vai Jums ir kādi jautājumi, aicinām sazināties 
ar savu projekta vadītāju Apvienotajā tehniskajā sekretariātā.
Programma tiek īstenota Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.
Šī ziņu lapa ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par ziņu lapas saturu pilnībā ir atbildīgs Apvienotais tehniskais sekretariāts un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.
Sventaragio str. 2, LT-01510, Vilnius, Lithuania
You may unsubscribe or change your contact details at any time.