Subject: Nauja mūsų istorija

Jei šis laiškas Jums tinkamai neatsidaro, skaitykite jį internete
NAUJA MŪSŲ ISTORIJA
Naujienlaiškis 
2022 m. balandžio 14 d.
Nr. 22
LINKIME RAMIŲ IR JAUKIŲ ŠVENTŲ VELYKŲ!
„Didžioji Velykų dovana yra viltis“ Basil Hume

Linkime vilties, ramybės ir tikėjimo geresniu rytojumi!
ATNAUJINTOS KOMUNIKACIJOS GAIRĖS
Jungtinis techninis sekretoriatas atnaujino ir dabartinei situacijai pritaikė Programos Komunikacijos gaires, kurias prašome taikyti planuojamiems ir, esant galimybei, jau įgyvendintiems viešinimo veiksmams. Pagrindiniai pakeitimai apima Programos logotipo naudojimą ir nuorodas į Programą ir projektus.

NAUJI VIEŠINIMO ŠABLONAI
Parengėme atnaujintus įvairių komunikacijos priemonių (plakatų, lentelių, dalyvių sąrašų ir kt.) juodraščius ir šablonus. Šią ir kitą naudingą informaciją rasite Programos interneto puslapio skiltyje „PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS“.
TOLIMESNIS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
Europos Komisijai sustabdžius Programos finansavimo sutartį dėl politinės situacijos Baltarusijoje ir Rusijos karinės agresijos, Programos vadovaujančioji institucija parengė informaciją apie tolesnį projektų įgyvendinimą paramos gavėjams iš Lietuvos ir Latvijos. Jungtinis techninis sekretoriatas šią informaciją tiesiogiai perdavė paramos gavėjams. Trumpą rekomendacijų versiją galima rasti Programos interneto puslapyje. Jei negavote informacijos arba turite kokių nors susijusių klausimų, susisiekite su savo projekto vadovu Jungtiniame techniniame sekretoriate.
Programa yra įgyvendinama pagal Europos kaimynystės priemonę
ir yra finansuojama Europos Sąjungos.
Šį leidinį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Jungtinis techninis sekretoriatas ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis dokumentas atspindi Europos Sąjungos poziciją.
Konstitucijos av. 7, LT-09308, Vilnius, Lithuania
You may unsubscribe or change your contact details at any time.