Subject: Ziņu lapa MŪSU JAUNAIS STĀSTS Nr.13 / 2019. gada decembris

Ja vēstule nav redzama korekti, lūdzu apskatiet e-pastu pārlūkprogrammā
MŪSU JAUNAIS STĀSTS
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programmas ziņu lapa
2019. gada 20. decembris
Nr. 13
Ir apstiprināti trešā konkursa rezultāti
Šī gada 11.-12. decembrī piektajā Apvienotās uzraudzības komitejas sanāksmē, kas norisinājās Minskā, Baltkrievijā, programmas finansējumam tika apstiprināti 
28 projektu pieteikumi.
11 projekti, kas tika atbalstīti programmas populārākās prioritātes „Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām” ietvaros, veicinās veselīgu dzīvesveidu, kā arī uzlabos 
sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus 
3 valstu pierobežā.
9 projekti, kas tika apstiprināti prioritātes „Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana” ietvaros, sekmēs kultūras mantojuma saglabāšanu un inovatīvu tūrisma produktu attīstību vairākās pašvaldībās Latvijā (Līvānos, Viļakā, Preiļos, Rēzeknē, Daugavpilī un Koknesē), Lietuvā (Viļņā, Panevēžā, Druskininkos, Šalčininkos, Anīkščos un Ķēdaiņos) un Baltkrievijā (Polockā, Vitebskā, Rossonos, Lidā, Sjannos, Glubokojē, Mostos, Grodņā un Minskā).
Prioritātes „Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai” ietvaros tiks īstenoti 5 projekti, kuros dažādi dienesti sadarbosies, lai paaugstinātu, piemēram, 
kibernoziegumu izmeklēšanas efektivitāti un cīnītos pret pārrobežu noziedzību 
un nelegālo migrāciju.
Prioritātes „Sabiedrības stiprināšana” ietvaros 2 projektos tiks uzlabotas iesaistīto valstu iedzīvotāju un NVO spējas organizēt dalību sabiedriski nozīmīgu jautājumu apspriešanā un lēmumu pieņemšanā.
1 trīspusējs projekts, kas tika apstiprināts prioritātes „Nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas” ietvaros, izstrādās inovatīvas uzņēmējdarbības programmas sievietēm.
Kopā 98 organizācijas no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas piedalīsies atbalstīto projektu īstenošanā.
Jūs varat atrast projektu sarakstu mūsu mājaslapā. Pašreizējā plānošanas periodā projektu pieteikumu konkursi netiek plānoti.
Instrukcijas revidentiem
ATS ir sagatavojis instrukcijas revidentiem par izdevumu pārbaudes ziņojumu aizpildīšanu un biežāk pieļautajām kļūdām. Materiāli ir pieejami lejupielādei mūsu mājaslapā.
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Mēs Jums novēlam sirsnīgus un priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! Lai 2020. gads nes jaunus aizraujošus sasniegumus!
Jaunā ATS kolēģe
ATS komandai ir pievienojusies jauna projektu vadītāja Līga Upeniece.


Darbinieku kontaktinformācija.
Šī ziņu lapa ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs ziņu lapas saturu pilnībā ir atbildīgs ATS un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.
Sventaragio str. 2, LT-01510, Vilnius, Lithuania
You may unsubscribe or change your contact details at any time.