Subject: Ziņu lapa MŪSU JAUNAIS STĀSTS Nr.23 / 2022. gada jūlijs

Ja vēstule nav redzama korekti, lūdzu apskatiet e-pastu pārlūkprogrammā
MŪSU JAUNAIS STĀSTS
Ziņu lapa
2022. gada 19. jūlijs
Nr. 23
TURPMĀKA PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA
Š. g. 9. maijā Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija, Eiropas kaimiņattiecību instrumenta pārrobežu sadarbības programmu 
2014.-2020. gadam (turpmāk – programmas) vadošā iestāde, kopā ar Apvienoto tehnisko sekretariātu (turpmāk – ATS) organizēja tiešsaistes tikšanos 
ar Lietuvas un Latvijas atbalsta saņēmējiem par turpmāku programmas īstenošanu Lietuvā un Latvijā. Lai nodrošinātu Lietuvas un Latvijas atbalsta saņēmēju intereses, vadošā iestāde ir sagatavojusi procedūras un līgumus, kas nepieciešami, lai veiktu Programmas finansējuma tiešos maksājumus Lietuvas un Latvijas atbalsta saņēmējiem projektos, kuros galvenie atbalsta saņēmēji ir no Baltkrievijas. Pēc šo līgumu parakstīšanas Lietuvas un Latvijas atbalsta saņēmēji gatavos un iesniegs progresa un gala atskaites bez Baltkrievijas vadošajiem atbalsta saņēmējiem un varēs saņemt maksājumus pa tiešo. 
Pašlaik ir parakstīts 1 līgums (kopumā 8), atbalsta saņēmēji jau iesniedz atskaites un maksājumu pieprasījumus, un pirmajiem maksājumiem ir jānonāk pie atbalsta saņēmējiem jau jūlijā.

Atgādinām, ka š. g. marta sākumā Eiropas Komisija apturēja 
finansēšanas vienošanos ar Krieviju un Baltkrieviju. 2022. gada 31. martā Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrs parakstīja rīkojumu Nr. 1V-255 “Par Eiropas kaimiņattiecību programmu 2014.-2020. gadam īstenošanu”, sniedzot ieteikumus un norādes par projektu īstenošanu: 
veikt plānotās aktivitātes, iesniegt progresa un gala atskaites, avansa un gala maksājumu pieprasījumus saskaņā ar dotāciju līgumu noteikumiem un termiņiem, neveikt programmas līdzekļu pārskaitījumus 
atbalsta saņēmējiem no Baltkrievijas.
CEĻVEDIS PAR PROJEKTU SLĒGŠANU
Lai palīdzētu atbalsta saņēmējiem sekmīgi pabeigt projektus, ATS sagatavoja Ceļvedi par projektu slēgšanu. Ceļvedī sniegti vērtīgi padomi, svarīgi atgādinājumi un ieteikumi par projektu pabeigšanu, gala atskaišu sagatavošanu un pasākumiem, kas jāveic pēc projekta beigām.

Aicinām arī noskatīties TESIM sagatavotus video materiālus, kas palīdzēs sagatavoties projekta noslēgumam un gala atskaites iesniegšanai
.

PRIECĪGU ATPŪTAS LAIKU!
23. jūlijā mūsu projekts “Inovatīvs kultūras tūrisms” aicina ikvienu apmeklēt Svitenes muižas festivālu “Dzīvā vēsture”. Izbaudiet 19. gadsimta vēsturi 
Zemgales klasicisma pērlē!

Tajā pašā dienā Daugavpilī tiek rīkots vēl viens vasaras 
festivāls 
“Metal over Fortress”kas tiek organizēts mūsu projekta “Uzticība kultūrai un tūrismam” ietvaros. Viesus gaida kultūras programma ar rokmūzikas koncertu, ekskursijas un vēsturisko un tūrisma objektu apskate.
PAVĀRGRĀMATAS AR SENAJĀM RECEPTĒM
Noteikti pārbaudiet pavārgrāmatas par latviešu un lietuviešu tradicionālo virtuvi, ko sagatavojis mūsu garšīgais projekts “Bella Kultūra” iedvesmai un jaunām garšām jūsu vasaras galdam! Baudiet!
TŪRISMA “MEDUS” MARŠRUTS
Šis saldais autotūrisma maršruts tika izveidots mūsu projekta “Medus ceļš 
ietvaros, lai veicinātu kultūras tūrismu, paplašinātu zināšanas par etnisko kultūru un tradīcijām un iepazīstinātu ar vienu no senākajiem arodiem – koka biškopību, kā arī citām ar to saistītajām tradīcijām, dabas un kultūras vērtībām.

Projekta ietvaros 5.-8. klašu skolēniem tika izdota bērnu grāmata lietuviešu valodā Bišu mācības”, kas varētu ieinteresēt visu vecumu lasītājus.
Programma tiek īstenota Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 
un to finansē Eiropas Savienība.
Šī ziņu lapa ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par ziņu lapas saturu pilnībā ir atbildīgs Apvienotais tehniskais sekretariāts un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.
Sventaragio str. 2, LT-01510, Vilnius, Lithuania
You may unsubscribe or change your contact details at any time.