Subject: Nauja mūsų istorija

Jei šis laiškas Jums tinkamai neatsidaro, skaitykite jį internete
NAUJA MŪSŲ ISTORIJA
Naujienlaiškis
2022 m. liepos 19 d.
Nr. 23
TOLIMESNIS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Š. m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų (toliau – Programų) valdymo institucija, kartu su Jungtiniu techniniu sekretoriatu (toliau – JTS), organizavo virtualų susitikimą Lietuvos ir Latvijos paramos gavėjams, kuriame informavo apie tolimesnį programos įgyvendinimą Lietuvoje ir Latvijoje. Programų valdymo institucija, siekdama užtikrinti Lietuvos ir Latvijos paramos gavėjų interesus, parengė procedūras ir joms įgyvendinti reikalingus susitarimus dėl Programų paramos tiesioginių mokėjimų Lietuvos ir Latvijos paramos gavėjams, kurių pagrindinis projekto paramos gavėjas yra iš Baltarusijos. Pasirašius šiuos tiesioginius susitarimus, Lietuvos ir Latvijos paramos gavėjai projektų įgyvendinimo ataskaitas rengs ir teiks be pagrindinio paramos gavėjo ir galės gauti Programos paramos lėšas. Jau pasirašytas 1 susitarimas (iš 8), paramos gavėjai jau teikia ataskaitas ir mokėjimų prašymus, o pirmieji mokėjimai turėtų pasiekti projektų vykdytojus jau liepos mėnesį.

Primename, kad š. m. kovo pradžioje Europos Komisija sustabdė Programų finansavimo susitarimus su Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika, o Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 2022 m. kovo 31 d. priėmė įsakymą Nr. 1V-255 „Dėl 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų įgyvendinimo“, kuriame pateiktos rekomendacijos ir nurodymai dėl Programų projektų įgyvendinimo – vykdyti numatytas veiklas Lietuvoje, teikti tarpines ir galutines projekto įgyvendinimo ataskaitas bei avansinio ir galutinio mokėjimo prašymus dėl savo dalies, laikantis paramos sutarčių nuostatų ir terminų, nevykdyti jokių Programos lėšų pervedimų Baltarusijos paramos gavėjams.
PROJEKTŲ UŽBAIGIMO REKOMENDACIJOS
Siekiant padėti paramos gavėjams sklandžiai užbaigti projektus, JTS parengė rekomendacijas projektų užbaigimui. (nuoroda) Rekomendacijose pateikiami naudingi patarimai dėl projektų užbaigimo, galutinių ataskaitų rengimo ir veiksmų, kurių reikia imtis pasibaigus projektui.

Taip pat kviečiame žiūrėti 2 TESIM parengtus vaizdo įrašus, padėsiančius pasiruošti projekto uždarymui ir parengti galutinę ataskaitą.

SMAGIŲ ATOSTOGŲ!
Liepos 23 d. mūsų projektas „Inovatyvus kultūrinis turizmas“ kviečia visus aplankyti Svitenės dvaro festivalį „Gyvoji istorija“. Pasinerkime į XIX amžiaus istoriją klasikiniame Žiemgalos perle!

Tą pačią dieną Daugpilyje vyks mūsų projekto “Lojalus kultūrai ir turizmui” organizuojamas vasaros festivalis „Metal over Fortress“. Svečių laukia kultūrinė programa, koncertas, ekskursijos ir istorinių bei turizmo objektų lankymas.
TRADICINIŲ RECEPTŲ KNYGOS
Kviečiame susipažinti su tradicinių Lietuvos ir Latvijos receptų knygomis, parengtomis mūsų skaniojo projekto „Bella kultūra“ metu. Knygos neabejotinai įkvėps Jus išbandyti naujus skonius ir paįvairins vasaros stalą. Skanaus!
TURISTINIS „MEDAUS“ MARŠRUTAS
Šį saldų autoturizmo maršrutą sukūrė mūsų projektas „Medaus kelias“. Jo tikslas – paskatinti kultūrinį turizmą, plėsti etninės kultūros ir tradicijų pažinimą bei pristatyti vieną seniausių tradicijų – drevinę bitininkystę, su ja susijusias tradicijas ir gamtos bei kultūros vertybes.

Taip pat kviečiame susipažinti su projekto metu išleista 5-8 klasių mokiniams skirta knyga „Bičių pamokos“, kuri gali sudominti įvairaus amžiaus skaitytojus.

Programa yra įgyvendinama pagal Europos kaimynystės priemonę
ir yra finansuojama Europos Sąjungos.
Šį leidinį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Jungtinis techninis sekretoriatas ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis dokumentas atspindi Europos Sąjungos poziciją.
Konstitucijos av. 7, LT-09308, Vilnius, Lithuania
You may unsubscribe or change your contact details at any time.