Subject: Nauja mūsų istorija: Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programos naujienlaiškis Nr. 13

Jei šis laiškas Jums tinkamai neatsidaro, skaitykite jį internete
NAUJA MŪSŲ ISTORIJA
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programos naujienlaiškis
2019 m. gruodžio 20 d.
Nr. 13
3-ojo kvietimo rezultatai
Minske š. m. gruodžio 11-12 d. vykusio 5-ojo Jungtinio stebėsenos komiteto posėdžio metu buvo atrinkti 28 projektai, kuriems bus skirtas Programos finansavimas. 
11 atrinktų projektų prisidės prie populiariausio Programos prioriteto „Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms“ ir skatins sveiką gyvenimo būdą, gerins socialines ir medicininės reabilitacijos paslaugas trijų šalių pasienio regionuose.
9 projektai, patvirtinti pagal prioritetą „Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas“, saugos kultūros paveldą ir kurs inovatyvius turizmo produktus keliose Lietuvos (Vilniaus, Panevėžio, Druskininkų, Šalčininkų, Anykščių ir Kėdainių), Latvijos (Lyvanų, Viliakos, Preilių, Rezeknės, Daugpilio ir Koknesės) ir Baltarusijos (Polocko, Vitebsko, Rosonų, Lydos, Siano, Gluboko, Mastų, Gardino ir Minsko) savivaldybėse.
5 projektai bus įgyvendinti pagal prioritetą „Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius“, kur įvairių paslaugų tiekėjai dirbs kartu tam, kad, pvz., padidintų elektroninių nusikaltimų tyrimų efektyvumą ar kovotų su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir nelegalia migracija.
Siekdami pagerinti trijų šalių gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų gebėjimus 2 projektai organizuos diskusijas socialiai reikšmingais klausimais ir vykdys kitas veiklas pagal prioritetą „Visuomenės stiprinimas“.
1 trišalis projektas, patvirtintas pagal prioritetą „Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas“, plėtos inovatyvias verslumo programas moterims.
Iš viso 98 organizacijos iš Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos įgyvendins aukščiau aprašytus projektus. 
Projektų sąrašą rasite mūsų interneto svetainėje. Daugiau kvietimų teikti paraiškas pagal 2014-2020 m. programą neplanuojama.
Instrukcijos auditoriams
Parengėme auditoriaus išlaidų patikrinimo ataskaitos pildymo instrukcijas ir dažniausiai pasitaikančių klaidų sąrašą. Dokumentus rasite mūsų interneto sveitainėje.
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!
Linkime Jums linksmų ir jaukių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! 

Tegu 2020 m. būna turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais!
Nauja komandos narė

Prie mūsų komandos prisijungė projektų vadovė Līga Upeniece.


Sekretoriato darbuotojų kontaktus rasite čia.

Šį leidinį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Jungtinis techninis sekretoriatas ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis dokumentas atspindi Europos Sąjungos poziciją.
Sventaragio str. 2, LT-01510, Vilnius, Lithuania
You may unsubscribe or change your contact details at any time.