Subject: Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

E-Novice iz Slovenskega Podjetniškega Sklada.                Za lažji pregled sporočila, ga odprite v brskalniku.
Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P2 –
Spodbude za zagon inovativnih podjetij


Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes 23.3.2018 v Uradnem listu RS št. 19/2018 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in vstopila na trg.

Kdo so podjetja, ki bodo lahko koristila zagonsko spodbudo P2?
Zagonsko spodbudo lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oz. sodišču v obdobju od 1.1.2017 do vključno 15.03.2018, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev
  • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije za poplačilo stroškov v treh izplačilih v roku dveh let.

Do 20. marca so se imela možnost mlada inovativna podjetja prijaviti na tekmovanje Start up Slovenija 2018, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 35 točk, ki se upoštevajo pri javnem razpisu P2 2018.

Tudi letos je produkt P2 tesno povezan z Iniciativo Start:up Slovenija, v katero so vključeni vsi deležniki podjetniškega ekosistema. Podjetja bodo poleg pridobljenih finančnih sredstev deležna tudi intenzivnega svetovanja, administrativne podpore, intenzivnih izobraževalnih delavnic in aktivnega povezovanja z zasebnimi investitorji. 


Skupno 2,16 mio EUR razpisanih zagonskih spodbud iz razpisa P2 2018 bo 40-im novonastalim in tehnološko najbolj naprednim podjetjem omogočilo hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta in izboljšanje tržnega položaja. Gre za spodbudo start upom, ki so v fazi iskanja rešitve za identificiran problem na trgu oz. razvoja prototipa in testiranja trga

Slovenski podjetniški sklad


Hitri kontakti:

Skrajšano ime: Slovenski podjetniški sklad
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor

Tel.: 02/234 12 60    Fax.: 02/234 12 82
E-mail: info@podjetniskisklad.si
Spletna stran: www.podjetniskisklad.si
© Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor 
Tel: 02 234 12 60 | Fax: 02 234 12 82 | info@podjetniskisklad.si
Sporočilo ste skladno s 45a. členom Zakona o varstvu potrošnikov prejeli na osnovi vaše predhodne prijave na e-novice Slovenskega podjetniškega sklada. Sporočilo lahko posredujete tudi vašim prijateljem. V kolikor ne želite prejemati sporočil našega podjetja, se lahko odjavite s klikom tukaj. Za ostale nastavitve kliknite tukaj.
Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000, Maribor, Slovenia
You may unsubscribe or change your contact details at any time.