Subject: Eksperdi kaasamise programm


Programmi eesmärgiks on pakkuda ettevõtetele võimalust kaasata toote- või teenusearendusse vastava valdkonna asjatundjaid. Eksperdi kaasamine aitab leida lahendusi ettevõtte põhitegevusega seotud arengutakistustele ja teeb ettevõtte väljakutsetele lahenduste leidmise kergemaks.


Omafinantseering on minimaalselt 5% eksperdi teenuse /2000 EUR/ hinnast.


Eksperdi kaasamise programm on mõeldud mikro- ja väikeettevõtetele. Osalemist taotlev ettevõte peab olema registreeritud Saare maakonda, ja tegutsenud vähemalt 2 aastat. Ettevõttel on hea arengu ja ekspordipotentsiaal ning viimase majandusaasta müügikäive on olnud vähemalt 90 000 EUR.Lisainformatsioon programmis osalemise tingmuste kohta on leitav SIIT.