Subject: Digitaliseerimisega alustamise toetus

Hea ettevõtja!


Töötleva tööstuse ettevõtetel on Saare Arenduskeskuse kaudu võimalik taotleda digitaliseerimisega alustamise toetust.Toetuse eesmärk on tõsta ettevõtjate teadmisi digitaliseerimise olulisusest ja innustada neid tegema esimest sammu digitehnoloogiatesse investeerimise suunas. Toetuse suurus on kuni 2000€ ja omafinantseering vähemalt 50%. Toetatakse nii välise eksperdi kaasamist kui uue tehnilise lahenduse soetamist.Taotluse esitamine eeldab ettevõtte hetkeolukorra kaardistamist Diginnotool tööriista abil ning osalemist vähemalt ühel digitaliseerimisteemalisel tasuta veebiseminaril.