Zadeva: Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P1 plus 2019 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

E-Novice iz Slovenskega Podjetniškega Sklada.                Za lažji pregled sporočila, ga odprite v brskalniku.
Spoštovani prejemnik e-novice,

Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis 
P1 plus 2019 –
Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnega kredita! Skupno razpisanih 79,2 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere bo tudi letos okrepilo okoli 400 projektov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanje obratnega kapitala v povezavi z razvojnimi investicijami.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes 15.03.2019 v Uradnem listu RS št. 16/2019 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Garancije SPSa bodo tudi letos lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke (seznam sodelujočih bank najdete tukaj). Na ta način bo MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,65 % do 1,15 %, prilagojena pa je stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G ) in glede na starost podjetja. 

Z izdajo garancije se še:
  • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus
  • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR
  • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
  • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev
  •  zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let
  • strošek odobritve garancije pa se ne zaračunava
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe
  • imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih,
  • letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR
Upravičeni stroški projekta morajo nastati v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2020!

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 5.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 1. 9., 15.9., 1.10., 15. 10. 2019.

Postopek pridobitve garancije je enostaven, postopek odobritve pa hiter (povprečen čas od oddaje vloge do odobritve cca 1 mesec)!

Na podlagi pozitivnega sklepa banke se lahko prijavite na javni razpis P1 plus 2019! V primeru pozitivne ocene s strani SPSa se izda garancija za zavarovanje bančnega kredita. 

*Natančni pogoji so podrobneje definirani na ravni javnega razpisa P1 plus 2019, ki ga najdete na https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=83 in v Ur. l. RS št. 16/2019.
© Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor 
Tel: 02 234 12 60 | Fax: 02 234 12 82 | info@podjetniskisklad.si
Sporočilo ste skladno s 45a. členom Zakona o varstvu potrošnikov prejeli na osnovi vaše predhodne prijave na e-novice Slovenskega podjetniškega sklada. Sporočilo lahko posredujete tudi vašim prijateljem. V kolikor ne želite prejemati sporočil našega podjetja, se lahko odjavite s klikom tukaj. Za ostale nastavitve kliknite tukaj.
Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000, Maribor, Slovenia
Vedno se lahko odjavite ali spremenite vaše osebne podatke.