Zadeva: SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD OBJAVLJA NOVO KVOTO ZA MIKROKREDITE V SKUPNI VIŠINI 12 MIO EUR, KAR BO ZADOSTOVALO ZA PODPORO 480 PROJEKTOV

E-Novice iz Slovenskega Podjetniškega Sklada.                Za lažji pregled sporočila, ga odprite v brskalniku.
Spoštovani prejemnik e-novice,


SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD OBJAVLJA NOVO KVOTO ZA MIKROKREDITE V SKUPNI VIŠINI 12 MIO EUR, KAR BO ZADOSTOVALO ZA PODPORO 480 PROJEKTOV
Podjetja bodo mikrokredite do višine 25.000 EUR lahko prejela HITRO, ENOSTAVNO, POD ZELO UGODNIMI POGOJI in BREZ STROŠKOV ODOBRITVE

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 22/2019 objavil javni razpis P7-2 2019 – Mikrokrediti, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim ter start up podjetjem. Podjetja lahko preko SPSa na hiter in enostaven način dostopajo do mikrokreditov in brez stroškov odobritve.

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro in malim podjetjem omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:
  • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja)
  • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
  • ročnosti kredita do 60 mesecev
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
  • stroški kredita se NE zaračunavajo
SPS podjetjem želi neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast mikro, malih in start up podjetij.


Na razpis P7-2 2019 - Mikrokrediti se lahko prijavijo:
  • mikro in mala podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas
  • zagonsko podjetje oz. start up, ki je pravna oseba, ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske proizvodnje, posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let, ima najmanj enega zaposlenega ter ima potencial rasti.

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS na naslednje prijavne roke, in sicer 15.04., 25.04., 09.05., 23.05., 06.06., 20.06. in 04.07.2019 za upravičene stroške, ki so natančno definirani v javnem razpisu 
P7-2 2019 – Mikrokrediti, ki ga najdete na spletni strani SPSa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=87 in v Ur. l. RS št. 22/2019.
© Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor 
Tel: 02 234 12 60 | Fax: 02 234 12 82 | info@podjetniskisklad.si
Sporočilo ste skladno s 45a. členom Zakona o varstvu potrošnikov prejeli na osnovi vaše predhodne prijave na e-novice Slovenskega podjetniškega sklada. Sporočilo lahko posredujete tudi vašim prijateljem. V kolikor ne želite prejemati sporočil našega podjetja, se lahko odjavite s klikom tukaj. Za ostale nastavitve kliknite tukaj.
Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000, Maribor, Slovenia
Vedno se lahko odjavite ali spremenite vaše osebne podatke.