Onderwerp: Nieuwsbrief NVP-UNIMA maart 2017

Bekijk dit bericht online als Het Niet goed Wordt Weergegeven
Nieuwsbrief NVP-UNIMA
maart 2017
Laurens van Vugt (Muzipo) overleden
In memoriam
Op woensdag 8 maart 2017 heeft Laurens van Vugt van poppentheater Muzipo afscheid genomen van het leven. Bij poppentheater Muzipo was hij onder andere de programmeur en de technicus. Hij ging oprecht liefdevol om met het publiek en heeft onvergetelijke indruk gemaakt op menig jong bezoekertje door de aandacht die hij gaf tijdens het zoeken van een plaatsje en het scheuren van een kaartje. Op dit moment gaan mijn gedachten uit naar zijn kinderen en Gea. De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 16 maart om 13.00 uur in de Sacramentskerk, Zandberglaan 58 in 
Breda. V
oor mij blijft hij zeker onvergetelijk als een warme man met humor en een diep innerlijk

Koos Wieman bestuur NVP-UNIMA
Bij het overlijden van Laurens van Vugt.
We zullen die mooie zware stem van Laurens, met die Bredase tongval, moeten missen.
En zijn hartelijkheid! Hij hielp zo vaak! Hij was zo trouw!
Door de Baronielaan, langs de Bieberg naar de Grobbendonkstraat... hebben we een jonge man leren kennen, die een fantastische vader werd van Bram en Sofie. Onvergetelijk en tekenend is de herinnering aan die zware platen die hij zwetend voor een bevriend theater tijdens optredens door de straten zeulde. Door zijn enthousiasme liet hij buurtkindercircussen en samenwerkingen met de kinderboerderij ontstaan. Samen met Gea maakte hij een droom waar door met eigen handen een schitterend, uniek, vast poppentheater te creëren. Dankzij zijn gave als lichttechnicus heeft hij Gea, ons en vele anderen op een zeer professionele manier in het licht gezet.
Een andere gave, die van technisch-rekenaar en -tekenaar, heeft onder andere geresulteerd in die prachtige grote deur van het theater, wel zes meter hoog, waar ieder die daardoor naar binnengaat weer een klein kind wordt.
Lau, bedankt voor alles wat je voor ons en voor zoveel mensen, groot en klein, hebt gedaan.
Gea, Bram en Sofie, heel veel sterkte met dit grote verlies.


Ed de Jongh/Minette Thirion 

Adopteert u ons? Red een Marionet 
actie van leden
Verliezen deze marionetten straks hun theater? U kunt ze helpen!
De (geringe) gemeente-subsidie voor de huisvesting van het Amsterdams Marionetten Theater wordt na 30 jaar beëindigd. En zonder steuntje in de rug verliezen deze marionetten een dak boven hun hoofd...
Adoptie
Helpt u een van onze marionetten? Adoptie is al mogelijk vanaf 25,-.
U ontvangt een foto van de door u geadopteerde marionet en een leuke verrassing. Vanaf 50,- ontvangt u bovendien een vrijkaart voor een voorstelling.
Voor meer informatie.ga naar onze website.De marionetten zijn u dankbaar!

Een bijzonder cadeau
Wat denkt u van een symbolische adoptie als origineel cadeau? Voor vrienden of... om zelf cadeau te vragen bij een speciale gelegenheid.
Adoptie Plus
U kunt ook kiezen voor Adoptie Plus. U wordt uitgenodigd voor een Meet & Greet met uw personage. Deze regeling is voor u fiscaal extra aantrekkelijk.

Amsterdams Marionetten theater
9 APRIL WORKSHOP 'THEATERBELICHTING'
workshops
De vraag die veel theatertechnici te horen krijgen is hoe de (poppen)speler graag zijn of haar voorstelling belicht wil hebben. Niet helemaal gek want in het theater worden een heleboel vreemde termen gebruikt en je bent al gauw onder de indruk van de enorme hoeveelheid spots en mogelijkheden. Daarom organiseert de NVP-UNIMA een workshop van een dag over theaterbelichting. Peter Leijdekkers (theatertechnicus) en Alexander Bauwens (poppenspeler) maken u wegwijs in de wereld van de theatertechniek en gaan in op de volgende vragen:
 • Welke spots zijn er in het theater te vinden, wat zijn de verschillen tussen deze soorten en welke zijn geschikt voor poppentheater?
 • Hoe is een belichting in een theater georganiseerd en welke termen worden er gebruikt? Wat is tegenlicht, portaal, front (of house), speciaal, gesneden of open wit?
 • Wat betekenen  afkortingen zoals bijv. DMX? 
 • Hoe werkt een lichtcomputer, een dimmerpack?
 • Hoe kan ik mijn eigen spots gebruiken? Wat zal ik aanschaffen en wat is een goede oplossing voor mijn belichtingsvraag? 
 • Hoe maak ik een eenvoudig lichtplan, met tekening, kleurnummers, soorten spots en een standenlijst, dat ook een theatertechnicus meteen begrijpt? 
We gaan op deze dag veel vertellen maar vooral ook veel zelf doen. Gewoon proberen! Laten zien! We zijn te gast in een theater met alle technische mogelijkheden en ook zullen er voorbeelden zijn van voor poppentheater handige oplossingen.
Alexander Bauwens
NVP-UNIMA workshop theaterbelichting
Datum: 9 april 2017
Adres: 
Globe Kunst- en Cultuurcentrum Heuvellaan 33 1217 JL Hilversum
Kosten: € 35,00 (niet Leden € 40,00 inclusief koffie / thee en lunch
Info en inschrijven: voorzitter@poppenspelers.nl

UNIMA Zegeltjes
Vereniging
Als u op 31 maart het eerste nummer van De wereld van het poppenspel ontvangt moet u goed opletten, want behalve het blad ontvangt u ook een flyer over het Summer Seminar en een plastic zakje met daarin het UNIMA zegeltje dat u op uw lidmaatschapskaart van de UNIMA moet plakken zodat deze kaart ook in 2017 geldig is. Deze kaart heeft u nodig als u in Nederland of het buitenland voorstellingen of cursussen bezoekt, waar u als lid van de UNIMAkorting krijgt. Ook als u van de Bed and Puppet service van de UNIMA gebruik wil maken 
Ron Holst, penningmeester 
Lidmaatschap betalen
Vereniging
Volgende week zal de factuur voor de contributie over 2017 verzonden worden naar de leden die geen incasso machtiging hebben gegeven.
U kunt deze op twee manieren betalen: U maakt het bedrag (€56) via een overschrijving van uw bank naar ons over binnen 35 dagen, onder vermelding van uw lidnummer en factuurnummer (deze staan op de factuur).
U kunt  op Ideal-link in de mail klikken en online betalen met Ideal. Dat gaat veel sneller en kunt het niet meer vergeten te betalen
Ron Holst, penningmeester  
Nieuwe aanwinsten in de Bibliotheek
Bibliotheek
In De wereld van het poppenspel van het voorjaar 2017, dat op 31 maart bij u in de bus ligt, worden boeken besproken die zijn of worden aangeschaft voor de bibliotheek van NVP-UNIMA. Het zijn het boek van Connie de la Mar (links) over 32 jaar poppentheater, ruim 400 bladzijden en 2 dvd's. Naar aanleiding van dit boek, schreef Martine een artikel over deze poppenspeelster.
Daarnaast zal worden aangekocht het door Tuur Devens besproken boek 'Theater der Dinge', een uitgave van Theater der Zeit, 'Lektion 7'. Theater der Dinge is een mij onbekende alias voor objecttheater. Tuur heeft een stukje uit Jörg Lehmann in Theater der Dinge vertaald, dat een goede indruk van dit boek geeft.
Gezocht Buitenlandse tijschriften
Op de foto ziet u de beheerder van de bibliotheek in Haarlem. Dit is Dirk Bais, met in zijn hand een prachtige Wayang Kulit, staand voor de wand van ingebonden tijdschriften van poppentheater-tijdschriften uit met name Europa. Samen met Frans Hakkemars heeft hij de losse tijdschriften tiidens de Open dag op zondag 12 februari 2017 geordend. Om de ingebonden verzameling up to date te houden, Ze roepen iedereen op, die nog losse recente nummers heeft van buitenlandse tijdschriften deze bij de bibliotheek te bezorgen. U kunt deze inleveren op de ledenvergadering op 18 maart, op de open dag van de bibliotheek 14 mei of op de inspiratiedag op 20 mei.
Bibliotheek werkgroep  
Project Wereld poppenspeldag in Nederland
Vereniging
UNIMA
Beste poppenspeler, 
Op 21 maart is het Wereld poppentheaterdag. Dat wordt in veel landen gevierd met voorstellingen en activiteiten. Om in Nederland deze dag meer in de belangstelling te brengen hebben wij het project ‘Poppentheater wereldwijd’ bedacht: Je kan daar aan meedoen:
 • Speel je op dinsdag 21 maart een voorstelling op een school Vraag dan aan deze school of de school aan het project “Poppentheater wereldwijd“ mee wil werken.
 • Stuur de school de mail van de NVP-UNIMA over poppentheater wereldwijd met foto’s, filmpje en enkele relevante links.
 • Leg de school uit dat je na afloop van de voorstelling aan de kinderen wil vragen om een verwerkingsopdracht te maken, het liefst meteen, maar kan ook op een later af te spreken tijdstip. Maak of laat indien mogelijk foto’s maken van de verwerking door de leerlingen. Spreek af hoe u de resultaten krijgt en foto’s krijgt.
 • De verwerkingsopdracht bestaat uit een verwerkingsopdracht na de voorstelling te maken in de vorm van een kunstwerk in het platte vlak: tekening, stof plakken op papier, enz. met eventueel maximaal 10 zinnen over de voorstelling en wat zij vinden van de poppen uit de voorstelling.
 • De mooiste teksten en tekeningen worden geselecteerd en aangeboden aan het Wereldpoppentheaterfestival in Charleville - Mézières, Frankrijk van 16 - 24 september 2017. Ze worden opgehangen in het kantoor van de internationale UNIMA, de wereldorganisatie voor het poppenspel. Stuur de resultaten naar de NVP-UNIMA, de Nederlandse afdeling van de internationale organisatie voor het poppenspel, p/a Frans Hakkemars, Flevomeer 102, 1423ER Uithoorn. Zij zorgen ervoor dat de Internationale UNIMA de resultaten krijgt.
 • Van het hele project wordt een verslag voor het tijdschrift ‘De wereld van het poppenspel’, het vakblad voor poppentheater in Nederland gemaakt Deze WP wordt naar de deelnemende scholen gestuurd.
Zorg ervoor dat vermeld wordt:
- Adres van de school, het theater of de locatie waar de voorstelling is gespeeld;
- Naam van de leerkracht/begeleider;
- Naam van het kind;
:-Leeftijd;
- Nationaliteit;
- Foto van het kind met de tekening / bericht;:
-Telefoon;
- E-mail;
-Toestemming van de ouders foto's op de media te publiceren.

Frans Hakkemars 
Wereldpoppentheaterdag dinsdag 21 maart 2017
Boodschap van Nancy Lohman Staub (USA)
UNIMA
In 1929 richten een paar mensen uit zeven landen met een passie voor poppenspel de UNIMA -de Union Internationale de la Marionnette - op. Zij wilden de kunst van het poppentheater ontwikkelen en bevorderen. Zelf werd ik lid van de UNIMA in 1970 om mijn fascinatie met poppen te delen. Nu hebben we, dankzij het internet, direct verbinding met duizenden mensen over de hele wereld dwars door nationale, politieke en religieuze grenzen. Opgenomen programma's, performances, lezingen, cursussen en workshops zijn 24 uur online beschikbaar en sommige worden gestreamd in real time. Academische papers, publicaties en foto's verschijnen met één aanslag op het toetsenbord. Deze toegenomen populariteit 
overtreft onze stoutste dromen, biedt talloze mogelijkheden om internationale coalities te vormen, en stelt ons in staat samen te werken ons doel wederzijds begrip door middel van poppenspel te bereiken.
Poppenspel ontwikkelt zich in vrijwel elk deel van de wereld. En vele traditionele vormen zijn met meer dan honderden uren documentatie vrij toegankelijk op het internet. De UNESCO erkent twaalf van deze poppentheater tradities als vertegenwoordiger van immaterieel cultureel erfgoed (ICH). Beelden zijn te zien op hun website. Minstens elf extra poppenspel tradities zijn te bekijken op de Asia / Pacific Cultural Centre Database. Hopelijk worden de kijkers verleid om zich te verdiepen in de complexiteit van de voorstellingen en de diepte van hun gemeenschappelijke wortels. We kunnen het traditionele poppenspel benutten om te laten zien dat dezelfde menselijke wortels ten grondslag liggen aan onze culturele verschillen.
Eén traditie van de traditionele kunst is verandering, vandaar dat documentatie zo belangrijk is. Na bijna veertig jaar met honderden liefhebbers van het poppenspel vol oewijding gewerkt te hebben aan de Encylopédie Mondiale des Arts de la Marionnette, kortweg de WEPA genoemd, verscheen deze in 2009 in druk. En nu in 2017 is een verbeterde versie te zien op de website van de UNIMA in de drie talen Engels, Spaans en Frans. De geschiedenis van poppenspel is met enkele klikken op je toetsenbord voor iedereen bereikbaar. Het dient als een belangrijk instrument voor de talrijke musea over de hele wereld, en voor degenen die zich voltijds wijden aan deze kunstvorm. De collecties en catalogi zijn online in te zien. Het is zelfs mogelijk te experimenteren met 3-D beelden en replica’s voor educatieve doeleinden te gebruiken. Met behulp van het internet draagt het behoud van de geschiedenis van het poppenspel bij aan haar toekomstige ontwikkeling.
Honderden hedendaagse poppenspelers uit de hele wereld plaatsen de fragmenten van hun live 
optredens op het internet om publiek en organisatoren aan te trekken. UNIMA sponsort optredens, festivals, congressen, publicaties en berichten via haar website. Zoals de kleine groep die de UNIMA ooit oprichtte heeft bedoeld werken nu meer dan negentig landen samen, ongeacht hun onderlinge verschillen. Met de exponentiële groei van de mogelijkheden om poppentheater breed te verspreiden ontstaat er ook geen grotere verantwoordelijkheid voor het publiek en voor elkaar. Laten we de Wereld Poppentheaterdag samen vieren als vrienden met een gedeelde passie voor de kunst van het poppenspel door onze activiteiten op het internet te plaatsen. Dat zal ons werkelijk verenigen!
Nancy Lohman Staub
© NVP-UNIMA 2017