Subject: Lahenda mõni ettevõtte probleem Saaremaa tudengistipendiumi abil

KUI SA EI NÄE SEDA KIRJA KORREKTSELT, VAJUTA SIIA
Lahenda mõni ettevõtte probleem Saaremaa tudengistipendiumi abil
Kutsume ettevõtjaid üles Saaremaa tudengistipendiumi abil kaasama üliõpilasi, viimaks ellu mõni idee või leidmaks lahendus konkreetsele probleemile. 

Selleks on hetkel kaks suurepärast võimalust:

  • Tartu Ülikooli Futulabi projektipraktika
Esita oma projektiidee kuni 30. septembrini aadressil: https://praktika.ut.ee/projektipraktika/. Klõpsa “Esita projekt” ja laadi alla taotlusvorm. Täidetud taotlusvorm tuleb üles laadida samal lehel. Esitatud ideed vaatab üle ja tagasisidestab TÜ projektipraktika koordinaator ning Ülikool levitab neid sobivate erialade tudengite seas. Üliõpilased saavad esitatud projektidega liituda kuni 30. septembrini, kusjuures ühe projektiga võib liituda 3-10 üliõpilast eri õppekavadelt. Projektipraktika kursus lõppeb detsembris 2022, mil ettevõte saab lahenduse oma lähteülesandele.

Projektipraktika on tööandjale suurepärane võimalus üliõpilastega koostöös läbi viia uuringuid (nt. töötajate rahulolu hindamiseks, mõne tegevuse käivitamiseks, tootearenduseks, turuanalüüsiks vms.), toetada oma tegevusi teaduspõhise kompetentsiga, leida lahendusi või teostada ideid, millele igapäevategevuste kõrvalt aega ei leidu.

Protsessi koordineerib TÜ majandusteaduskond, kes viib läbi projekti juhendajatele infoseminari ja vajadusel toetab kogu protsessi vältel. Idee esitajad on parima tulemuse saamiseks ka projekti juhendaja rollis. 

  • Saaremaa tudengistipendium Tartu Ülikoolis
Palume ettevõtjatel Saaremaa tudengistipendiumi väljaandmise huvist ja lähteülesandest (probleemi lühikirjeldus, mida stipendiumiga lahendada soovitakse) märku anda 
29. septembriks aadressil: rainer@sasak.ee


Saaremaa tudengistipendiumist lähemalt: 

See on ellu kutsutud Saare Arenduskeskuse ja Saaremaa valla koostöös ning peamiseks eesmärgiks on üliõpilaste ja Saaremaa ettevõtete vahelise koostöö arendamine. Koostöö raames saavad üliõpilased lahendada probleeme, viia läbi praktikat, kirjutada uurimis-, kursuse-, kui ka lõputöid ettevõtete välja pakutud teemadel.

Igal aastal kuulutatakse välja kuni neli stipendiumit. Ühe stipendiumi suurus bakalaureuseõppes õppivale üliõpilasele on kuni 4500 eurot aastas (või 2250 eurot semestris) ja magistri- ning doktoriõppes õppivale üliõpilasele kuni 5500 eurot aastas (või 2750 eurot semestris). 

Pool stipendiumisummast paneb välja Saaremaa vald ning teise poolega panustab stipendiaatettevõte ise. Stipendiumi rakendamise täpsed tingimused, lähteülesanne ja kestus lepitakse kokku ettevõtja, ülikooli ja valituks osutunud stipendiaadi vahel.

Lisaküsimused: rainer@sasak.ee või 553 7536

SA Saare Arenduskeskus
Torni 1, Kuressaare
4 520 574
Torni 1, 93812, Kuressaare, Estonia
You may unsubscribe or change your contact details at any time.