Subject: KUTSE - Saare maakonna energia- ja kliimakava arutelu 1.09

KUI SA EI NÄE SEDA KIRJA KORREKTSELT, VAJUTA SIIA
KUTSE
Saare maakonna energia- ja kliimakava koostamise
täisredaktsiooni ARUTELU
1. septembril Kuressaares ja Hellamaal
Hea ettevõtja, omavalitsuse esindaja, volikogu ja komisjonide liige, energeetika- ja kliimaasjatundja, planeeringute spetsialist!

Olete oodatud Saare maakonna energia- ja kliimakava (SECAP) täisredaktsiooni arutelule 1. septembril Kuressaares ja Hellamaal.

Augusti teisel nädalal toimusid Lääne-Eesti saartel säästva energia ja kliimakava (SECAP) koostamise vahekoosolekud. Kava koostab Tartu Regiooni Energiaagentuur. Kava koostamisega on pingsa ajagraafikuga tegeletud alates juuli keskpaigast. Kokku on kogutud andmed ja kogukondadel olnud võimalik oma ettepanekuid esitada. Seni kogutud andmete põhjal on koostatud baasinventuur ehk tuvastatud süsiniku heitekogused baasaastal 2018. Koostatud baasinventuuri andmetel on suurimad CO2 heitkoguse tekitajad elektrienergia kasutamisega ettevõtted ja elamusektor, mootorikütuse kasutamisega aga eratransport.

SECAP koostamine on eelduseks liitumaks Euroopa Linnapeade (omavalitsusjuhtide) paktiga, millega võetakse vabatahtlikult kohustus suurendada energiatõhusust ja kasutada oma territooriumil taastuvaid energiaallikaid. Paktile allakirjutanute siht on saavutada vähemalt 40% -line heitkoguste vähenemine 2030. aastaks võrrelduna baasaastaga (2018 a). Tegevuskava näitab, kuidas eesmärke saavutatakse. Nende poole liikumist seiratakse vähemalt kord nelja aasta jooksul.

Koostatav SECAP on aluseks elukeskkonna parandamise ja energia efektiivsuse tõstmise projektide finantseerimise taotlemisel.

Üks võimalusi omavalitsustel finantseerida energiavaldkonna investeeringuid on EUCF ehk euroopa linnade rahastu. See on mõeldud omavalitsuste energiavaldkonna projektide investeerimiskava(de) väljatöötamiseks, mille tähtaeg on 2. oktoober. Osalemine kõnealuses esimeses taotlusvoorus annab suurema konkurentsieelise ja võimaluse toetuse saamiseks. Samuti jääb eitava vastuse korral alles võimalus parandada taotlust ja esitada see järgmisse vooru. Investeerimiskava annab võimaluse strateegiliste investorite kaasamiseks või saab omavalitsus tugeva ettevalmistuse mõne EL rahastuse kaasamiseks, kui tegemist ei ole ärilise ettevõtmisega.

Edasi on vaja määratleda tegevused ja eelistused CO2 heitkoguste vähendamiseks SECAPi neljas põhilises valdkonnas: omavalitsusele kuuluvate hoonete, seadmete/rajatiste energiatarve, muu kohalik äri- ja teenussektori energiatarve, eluhoonete energiatarve ja transpordi kütusetarve. Eraldi teemana oli välja toodud ka laevakütused, kui oluline osa saarte transpordist, kuigi see on KOV poolt vähe mõjutatav. Kohaliku taastuvenergia laialdasema kasutamise soodustamisena on ette pandud maasoojuse kasutamine, hajutatud mikrotootmine ja meretuulepargid.

Protsessi tulemuseks on omavalitsusel asjatundlik plaan taastuvenergia osakaalu suurendamiseks, energiasäästuks, nutikaks energiakasutuseks ja emissiooni vähendamiseks. See parandab elukeskkonda ja (eriti turismi) konkurentsivõimet. Investeerimiskava määrab eelised, loob eeldused välisrahastuse kaasamiseks ja algatab ärilised investeerimisprojektid energiakava elluviimiseks, säästlikuks majandamiseks ja töökohtade tekkeks. 

Ootame Teid kava täisredaktsiooni arutelule 1. septembril. Palume oma osalus registreerida.

ARUTELUDE AJAD 1. septembril:
  • 09:30 Ruhnu arutelud Kuressaares
  • 11:00 Saaremaa aruteldu Kuressaares
Tallinna 10, II korruse saal (endine linnavalitsuse hoone)

Lisainfo: rainer@sasak.ee ja 4 520 574

Projekti toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond piirkondlike algatuste projekti (PATEE) kaudu.
 
SA Saare Arenduskeskus
Lossi 1a, Kuressaare
4 520 574
Torni 1, 93812, Kuressaare, Estonia
You may unsubscribe or change your contact details at any time.