Subject: Esita oma kandidaadid Saare maakonna parimateks kodanikuühendusteks

VAJUTA SIIA, et näha seda kirja korrektselt oma veebilehitsejas
Saare Arenduskeskus ootab kandidaate Saare maakonna parimate kodanikuühenduste tunnustamiseks
Esita oma kandidaat
Tunnustame edukalt tegutsevaid kodanikuühendusi ja nende poolt elluviidud mõjukaid projekte ja kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Teadvustame maakonna inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja ühenduste poolt antavat panust kohaliku elukeskkonna arendamisse. 


      KATEGOORIAD
  • KENA KODANIKUÜHENDUS – tunnustatakse vähemalt 2 aastat tegutsenud ühendust, mis on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühistegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtete ja omavalitsustega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.
  • KENA MÖTE - tunnustatakse inimest, ühendust, projekti, mis või kes on kandnud uudset ja edasiviivat ideed, mis on toetanud kodanikuühiskonna arengut ja võimalusi.
  • KENA ALGATUS – tunnustatakse kodanikualgatusena alguse saanud tegevust, mis on saanud arvestatava kandepinna ja tõusnud esile viimase aasta jooksul.
  • KENA TEGU – tunnustatakse inimest, projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale või maakonnale.
  • KENA KOOSTÖÖ – tunnustatakse kodanikuühenduse tegevust toetavat partnerit, sh omavalitsust, ettevõtet, eraisikut.

Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev informatsioon:
  • esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi);
  • märgitud esitatav kategooria;
  • selgitus, miks just see kandidaat või kandidaadid esitatakse;
  • soovi korral võib lisada kandidaadi kohta esitamist toetavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jms)
NB! Ühte kategooriasse võib esitada mitu kandidaati ning ka iseennast.
Auhinnad antakse üle iga-aastasel Kodanikupäeva tunnustusüritusel. 2019. aastal toimub üritus 29. novembril, Meedla Kojas , Lossi 6, Kuressaare.
Kandidaate saab esitada kuni 30. september 2019 e-mailile: helje@sasak.ee

Konkurssi korraldab SA Saare Arenduskeskus ning üritust toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

SA Saare Arenduskeskus
Lossi 1a, Kuressaare
4 520 574
Torni 1, 93812, Kuressaare, Estonia
You may unsubscribe or change your contact details at any time.