Subject: Esita oma ettepanekud Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukavva

Vaata seda kirja oma veebilehitsejas
Ettepanekud Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava koostamiseks
Koostamisel on Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava aastateks 2020–2030. 

Arengukava eesmärk on käsitleda ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooniga seotud eesmärke ning tegevussuundi Saaremaa elujõulisuse ja konkurentsivõime kestmiseks ning suurendamiseks. 

Et arengukava kajastaks võimalikult paljude huvi- ja sidusrühmade vajadusi/nägemusi, ootame teie arvamusi ning ettepanekuid hiljemalt 20. novembriks

SA Saare Arenduskeskus
Lossi 1a, Kuressaare
4 520 574
Torni 1, 93812, Kuressaare, Estonia
You may unsubscribe or change your contact details at any time.