Subject: Ziņu lapa MŪSU JAUNAIS STĀSTS Nr.25 / 2023. gada aprīlis

Ja vēstule nav redzama korekti, lūdzu apskatiet e-pastu pārlūkprogrammā
MŪSU JAUNAIS STĀSTS
Ziņu lapa
2023. gada 6. aprīlis
Nr. 25
PROJEKTU ZIŅAS
Kopīgu izaicinājumu risināšana
Jauni pretplūdu aizsardzības līdzekļi Utenas, Zemgales un Latgales reģionos

Viena no klimata pārmaiņu sekām ir paaugstināts plūdu risks, tāpēc ir nepieciešama ūdens resursu pārvaldīšanas stratēģiju un infrastruktūras stiprināšana. Mūsu projektu SafeFlood, ClimaAdapt and Secure Areas mērķis ir samazināt plūdu riskus Latgales un Zemgales reģionos (LV), kurus appludina Daugava, kā arī Utenas apriņķī (LT), kas ir bagāts ar skaistiem ezeriem un upēm. Pateicoties šiem projektiem, partnerorganizācijas ir iegādājušās jaunu aizsardzības un ārkārtas situāciju pārvaldības aprīkojumu, kas kalpos kā pretplūdu aizsardzības un plūdu apkarošanas sistēma, samazinot risku daudzās plūdu skartajās apdzīvotajās vietās. Projekti ir arī nodrošinājuši apmācību kursus glābšanas komandām, atbalstījuši kopīgu stratēģiju izstrādi un informētības kampaņas iedzīvotājiem, lai labāk sagatavotu reģionus plūdiem un klimata pārmaiņām un laicīgi samazinātu postījumus un vides piesārņojumu.
Nodarbinātības veicināšana
Uzsākt uzņēmējdarbību nekad nav par vēlu, it īpaši ar inovatīviem risinājumiem un rīkiem uzņēmējdarbības atbalstam

Latvija un Lietuva programmas teritorijā saskaras ar līdzīgām teritoriālām problēmām, piemēram, nepietiekama ekonomiskā izaugsme, augsts pirmspensijas vecuma iedzīvotāju bezdarbs un neaktīva uzņēmējdarbības vide. Lai veicinātu uzņēmējdarbību vecāka gadagājuma cilvēku vidū, projekts BeLL to Start Business organizēja virkni semināru „sudraba vecuma“ cilvēkiem (virs 50 gadiem), kuri vēlas kļūt par uzņēmējiem. Lai gan epidemioloģisko ierobežojumu dēļ dalībnieki no Panevēžas apriņķa (LT) un Zemgales reģiona (LV) lielākoties pasākumos piedalījās attālināti, viņi dalījās reālos Latvijas un Lietuvas uzņēmēju stāstos, prezentēja savas biznesa idejas, un tās vērtēja uzņēmējdarbības eksperti. Turklāt projekta partneri ir izstrādājuši virkni inovatīvu risinājumu un rīku uzņēmējdarbības atbalstam, tostarp kopīgu E-mācību platformustingri ticot, ka „nekad nav par vēlu uzsākt uzņēmējdarbību!“
Vietējā mantojuma saglabāšana un attīstība
Izbaudiet dzīvo vēsturi: Stelmužes muiža - brīvdabas muzejs

Projekts A Living History piedāvā iepazīties ar vienu no Lietuvas senākajiem kultūras mantojuma objektiem – Stelmužes muižu – brīvdabas muzejā. Lai muižas apmeklētājiem sniegtu jaunas zināšanas, projekta partneri ir veikuši izpēti dažādos Eiropas arhīvos (Varšavā, Marburgā, Rīgā, Tartu, Kauņā, Viļņā), sagatavojot jaunas kartes un izveidojot dokumentālo filmu Maģiskā Stelmužekas no jauna atklāj Stelmužes parka teritoriju. Projektā iesaistītie latviešu un lietuviešu pētnieki ir atklājuši Stelmužes ozola agrāko datējumu, noskaidrojuši muižas īpašniekus un atraduši ekslibru ar šī koka – slavenā dabas pieminekļa – simboliku. Tas ir viens no vecākajiem kokiem Eiropā un vecākais (600 gadu) un resnākais ozols Lietuvā. Projekta ietvaros tika organizētas arī specializētas IT dizaina apmācības pierobežas reģionu muzeju darbiniekiem.
Daugavpils cietokšņa restaurētie objekti ir Latvijas Būvniecības gada balvas laureāti

Nesen tika paziņoti Latvijas Būvniecības gada balvas laureāti un Grand Prix ieguvēji. Sirsnīgi sveicam Daugavpils valstspilsētas pašvaldību, mūsu projekta Loyalty to Culture and Tourism atbalsta saņēmēju, iegūstot sudrabu nominācijā „Restaurācija“ par Daugavpils cietoksnī atjaunotajiem kultūras mantojuma objektiem – Martinsona māju un 7. bastionu. Projekta ietvaros renovētās telpas veiksmīgi pielāgotas Daugavpils Marka Rotko mākslas centra keramikas fondiem. Daugavpils cietoksnī atrodas arī Grand Prix ieguvušais objekts – Inženieru arsenāls.
 
Mēs ļoti lepojamies ar šo lielisko sasniegumu!
ATGĀDINĀJUMS PAR PUBLICITĀTES PRASĪBĀM
Atgādinām, ka ir jāievēro publicitātes prasības attiecībā uz plānotajiem un, cik iespējams, jau īstenotajiem publicitātes pasākumiem. Sīkāka informācija un publicitātes elementu paraugi ir pieejami 
mūsu mājaslapas sadaļā „ATBALSTA SAŅĒMĒJIEM“.
TURPMĀKĀS SADARBĪBAS IESPĒJAS
Nepalaidiet garām jaunas sadarbības iespējas!

Latvijas un Lietuvas partneri var atrast visu informāciju par sadarbības iespējām un finansējumu šādās nacionālajās lapās:

NOVĒLAM SAULAINAS LIELDIENAS!
Programma tiek īstenota Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 
un to finansē Eiropas Savienība.
Šī ziņu lapa ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par ziņu lapas saturu pilnībā ir atbildīgs Apvienotais tehniskais sekretariāts un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.
Sventaragio str. 2, LT-01510, Vilnius, Lithuania
You may unsubscribe or change your contact details at any time.