Subject: Ziņu lapa MŪSU JAUNAIS STĀSTS Nr.18 / 2021. gada maijs

Ja vēstule nav redzama korekti, lūdzu apskatiet e-pastu pārlūkprogrammā
MŪSU JAUNAIS STĀSTS
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programmas ziņu lapa
2021. gada 5. maijs
Nr. 18
Tiešsaistes konsultācijas
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 
Apvienotais tehniskais sekretariāts aicina atbalsta saņēmējus 
piedalīties individuālajās konsultācijās par atskaišu sagatavošanu 
un citiem projekta ieviešanas jautājumiem. Konsultācijas norisināsies 
no 2021. gada 24. maija līdz 4. jūnijam tiešsaistes platformā Zoom.

Pieteikšanās: līdz 2021. gada 19. maijam.

Šī ziņu lapa ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs ziņu lapas saturu pilnībā ir atbildīgs ATS un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.
Konstitucijos av. 7, LT-09308, Vilnius, Lithuania
You may unsubscribe or change your contact details at any time.